Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 33/2010K Korekta Informacji przekazywanej na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 33/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, nastąpiła pomyłka polegająca na tym, że Spółka poinformowała o dokonaniu zakupu akcji przez Członka Rady Nadzorczej (Osoba zobowiązana). Zgodnie z informacją przesłaną do Spółki, Osoba zobowiązana dokonała sprzedaży 190 sztuk Akcji „Suwary” S.A. po średniej cenie 47,50 PLN. Pozostałe informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 33/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku pozostają bez zmian.

2010-08-25

<< powrót