RELACJE INWESTORSKIE podstawowe wskaźniki finansowe informacje finansowe

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
od 01.01.2011 do 30.09.2012
12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 21 miesięcy
ROS rentowność sprzedaży 6,06 10,75 10,31 -0,78 4,36 4,57 0,01 -0,48 3,92 2,72 6,83
ROE rentowność kapitałów własnych 11,41 21,94 20,04 -1,70 10,07 12,02 0,05 -0,89 6,61 5 23,08
ROA rentowność aktywów 6,83 12,59 10,67 -0,77 4,47 4,66 0,01 -0,45 3,24 2,56 11,81
Płynność bieżąca 1,33 1,45 1,34 1,16 1,27 1,16 1,25 1,01 1,14 1,33 1,48
Płynność szybka 0,88 1,03 1,04 0,80 0,80 0,80 0,81 0,69 0,78 0,95 1,04
Należności (cykl obrotu w dniach) 51,78 72,40 84,63 70,15 71,98 73,06 75,21 92,2 95,52 94,64 93,63
Zobowiązań (cykl obrotu w dniach) 36,98 42,85 36,26 40,72 52,27 48,72 46,81 80,37 67,66 60,46 62,09
Zapasów (cykl obrotu w dniach) 45,33 43,46 36,64 42,92 55,63 44,47 49,78 48,37 64,01 53,06 52,75