RELACJE INWESTORSKIE RAPORTY bieżące

Raporty bieżące

RB nr 31/2023 ZŁOŻENIE DO KNF WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYCOFANIE AKCJI SPÓŁKI Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

15.06.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB NR 30/2023 ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

24.05.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB NR 29/2023 OGŁOSZENIE PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZAWIESZENIE OBROTU AKCJAMI SPÓŁKI

19.05.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB NR 28/2023 POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

10.05.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB NR 27/2023 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI W DNIU 10.05.2023 R.

10.05.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB NR 26/2023 INFORMACJA O TREŚCI UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SUWARY S.A. W DNIU 10.05.2023 R.

10.05.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB NR 25/2023 POWOŁANIE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

28.04.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 24/2023 Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki

27.04.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 23/2023 Informacja o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2023 r.

21.04.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 22/2023 Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2023 r.

19.04.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 21/2023 Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

19.04.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 20/2023 Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

18.04.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 19/2023 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. na dzień 10 maja 2023r.

14.04.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 18/2023 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

14.04.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 17/2023 Zawiadomienie w trybie art. 77h ust. 3 oraz art. 69 ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 pkt 2)ustawy o ofercie publicznej

11.04.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 16/2023 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

11.04.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 15/2023 Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

7.04.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 14/2023 Powiadomienie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

5.04.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 13/2023 Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

4.04.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 12/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31.03.2023 r.

31.03.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 11/2023 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A. w dniu 31.03.2023 r.

31.03.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 10/2023 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

13.03.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 9/2023 Informacja o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2023 r.

13.03.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 8/2023 Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2023 r.

10.03.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 7/2023 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. na dzień 31 marca 2023r.

4.03.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 5/2023/K Korekta raportu bieżącego nr 5/2023: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A. w dniu 28.02.2023 r.

2.03.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 6/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.02.2023 r.

28.02.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 5/2023 Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A. w dniu 28.02.2023 r.

28.02.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 4/2023 Informacja o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 r.

9.02.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 3/2023 Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2023 r.

7.02.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 2/2023 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. na dzień 28 lutego 2023r.

2.02.2023
Więcej
Raporty bieżące

RB nr 1/2023 Informacja o zawarciu umowy kredytowej zawartej z BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie linii wieloproduktowej.

27.01.2023
Więcej