relacje inwestorskie Akcje na giełdzie informacje finansowe

new TradingView.widget(
{
„autosize”: true,
„symbol”: „GPW:SUW”,
„interval”: „1”,
„timezone”: „Europe/Warsaw”,
„theme”: „light”,
„style”: „1”,
„locale”: „pl”,
„toolbar_bg”: „#f1f3f6”,
„enable_publishing”: false,
„hide_legend”: true,
„withdateranges”: true,
„save_image”: false,
„container_id”: „tradingview_20f64”
}
);