RELACJE INWESTORSKIE Komitet audytu władze spółki

Bartłomiej Stępień
Przewodniczący Komitetu Audytu

Grzegorz Pawlak
Członek Komitetu Audytu

Yuliia Yashchenko
Członek Komitetu Audytu