RELACJE INWESTORSKIE zarząd władze spółki

Dariusz Głażewski
Prezes Zarządu

Jarosław Witczak
Wiceprezes Zarządu