RELACJE INWESTORSKIE RAPORTY okresowe

2022/2023
Skonsolidowany
Nieskonsolidowany
Raport skonsolidowany półroczny
Raport PSr_2023
(zip, 3.12 Mb)
Raport kwartalny 3/2023
Raport QSr3 2023
(zip, 1.51 Mb)
Raport kwartalny 1/2023
Raport QSr1 2023
(pdf, 1.25 Mb)