RELACJE INWESTORSKIE RADA NADZORCZA władze spółki

Grzegorz Pawlak
Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Bartłomiej Stępień
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Yuliia Yashchenko
Członek
Rady Nadzorczej

Taras Gerega
Członek
Rady Nadzorczej

Natalia Mayer
Członek
Rady Nadzorczej