RELACJE INWESTORSKIE AKCJONARIAT SPÓŁKA

 

Akcjonariat Suwary S.A.

Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów
Plast-Box S.A 4 615 070 100% 4 615 070 100%
OGÓŁEM 4 615 070 100% 4 615 070 100%

 

Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym:

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2zł.