W związku z realizacją procedury ubiegania się o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, KPO – A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,

Tytuł projektu:
„Przyspieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwie SUWARY SA w celu zwiększenia odporności na zmiany gospodarczo – społeczne poprzez nabycie w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej do produkcji opakowań w technologii rozdmuchu”

SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE

na nabycie elementów do linii produkcyjnej w technologii CoEx4 na potrzeby firmy „SUWARY” SPÓŁKA AKCYJNA realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, KPO – A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.