Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

RB 27/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 15 czerwca 2011 roku.

Akcjonariusz / Liczba głosów / %udział w liczbie głosów na tym WZ / % udział w ogólnej liczbie głosów

Pegasus Investment Ltd. / 721.070/ 18,80 / 15,62
Wentworth Tech Inc. / 2.720.710 / 70,94 / 58,95

2011-06-17

<< powrót