Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

RB 26/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2011 roku i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011/2012

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2011 roku uchwałą nr 20/2011 dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. jako podmiotu uprawnionego, do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2011 roku i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011/2012.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą SUWARY S.A. na podstawie §20 ust. 2 punkt.10 Statutu Spółki zgodnie z postanowieniami regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
Spółka Grant Thornton Frąckowiak dokonywała przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych SUWARY S.A. za lata 2001-2003 oraz 2007-2010.

2011-06-16

<< powrót