Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

RB 15/2011 Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o split akcji Emitenta

Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) o dokonanie splitu akcji 1:5 to jest poprzez wymianę każdej akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł na 5 akcji Spółki o wartości nominalnej 2 zł. Dzień splitu został określony we wniosku do KDPW na dzień 26 kwietnia 2011r. Spółka poinformuje o decyzji KDPW w osobnym komunikacie.
Wniosek ten jest następstwem zarejestrowania przez Sąd zmian w Statucie Spółki (raport bieżący 14/2011 z dnia 24.03.2011 roku)

2011-04-15

<< powrót