Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

RB 11/2012 Informacja o niezależności Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd "SUWARY" S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Pana Bruce McNichol zawiadomienie, że Pan Bruce McNichol nie jest aktualnie podmiotem powiązanym ze Spółką, podmiotem powiązanym z akcjonariuszem lub akcjonariuszem reprezentującym łącznie co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ani, że nie jest pracownikiem Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki lub podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki, ani krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiego pracownika.

Informację o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej Suwary S.A. Pana Bruce McNichol Spółka podała w raporcie bieżącym nr 8/2010 z dnia 04.03.2010roku. 

Aktualny życiorys Pana Bruce McNichol znajduje się w załączeniu. 

Załącznik - pdf

2012-04-17

<< powrót