Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

RB 6/2012 Podpisanie aneksów do znaczących umów

Zarząd Suwary S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym zostały podpisane aneksy do dwóch umów na dostawę opakowań przez Suwary S.A. do Lotos Oil S.A. z siedzibą w Gdańsku („Lotos Oil”). O umowach na dostawę opakowań o pojemności 20L i 30L, zawartych z Lotos Oil, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2009 z dnia 25.08.2009 roku.
Podpisane w dniu dzisiejszym aneksy przedłużają przedmiotowe umowy do dnia 30 czerwca 2013 roku. 
W związku ze zmianą terminu obowiązywania umów na dostawę opakowań o pojemności 20L i 30L do Lotos Oil, szacowana suma wartości obydwu umów wyniesie 6 420 000,00 PLN.
Pozostałe warunki przedmiotowych umów, opisane w raporcie bieżącym nr 46/2009 pozostają bez zmian.

2012-03-13

<< powrót