Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Korekta raportu 9/2011

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 9/2011 w którym Spółka przekazała do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 15 lutego 2011 roku, w ostatniej pozycji tabeli zamiast Wentworth Tech Inc. winna być nazwa Wentworth Tech Sp. z o.o.
Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 9/2011 pozostają bez zmian.

2011-02-21

<< powrót