Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Biuro prasowe

Komunikaty prasowe

GRUPA SUWARY W III KWARTALE 2013/2014: DOBRE WYNIKI DZIĘKI ZMNIEJSZENIU KOSZTÓW
Pabianice, 14 sierpnia 2014

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, wypracował w III kwartale roku obrotowego 2013/2014 (trzeci kwartał roku obrotowego grupy jest drugim kwartałem roku kalendarzowego) przychody w wysokości 24,29 mln zł. co pozwoliło osiągnąć ponad 2 mln zł zysku netto.

więcej >>

SUWARY TECH – UROCZYSTE OTWARCIE NOWOCZESNEJ FABRYKI W ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ
Pabianice, 25 czerwca 2014r.

Suwary Tech, jedna ze spółek Suwary S.A., znaczącego na polskim rynku producenta opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowanego przez grupę kapitałową Wentworth, zakończyła budowę nowoczesnej fabryki wyrobów z tworzyw sztucznych. Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest istotnym elementem strategii Grupy Kapitałowej Suwary przyjętej na lata 2011-2016 zakładającej czterokrotny wzrost wyniku EBITDA z 2009 roku do 2016 roku.

więcej >>

SUWARY TECH - BUDOWA NOWOCZESNEJ FABRYKI W ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ
Pabianice, 20 czerwca 2013r.

Suwary Tech, jedna ze spółek Suwary S.A., znaczącego na polskim rynku producenta opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowanego przez grupę kapitałową Wentworth, rozpoczęła budowę nowoczesnej fabryki wyrobów z tworzyw sztucznych. Tym samym Grupa Suwary rozpoczęła realizację II etapu strategii rozwoju, przyjętej na lata 2011-2016.

więcej >>

GRUPA SUWARY - PODSUMOWANIE ROKU 2011/2012
Pabianice, 1 lutego 2013r.

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, osiągnęła w zakończonym wydłużonym roku obrotowym (21 miesięcy) przychody ze sprzedaży sięgające blisko 170 mln. zł dające zysk netto 11,6 mln. zł. Zysk EBITDA wyniósł 21,17 mln zł, który jest znacząco lepszy niż wynikałoby to z wydłużonego okresu obrachunkowego.

więcej >>

GRUPA SUWARY W VII KWARTALE 2011/2012: DOBRE WYNIKI POMIMO ROSNĄCYCH CEN SUROWCÓW
Pabianice, 30 listopada 2012

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, wypracował w VII kwartale roku obrotowego 2011/2012 przychody w wysokości ponad 29 mln zł. co dało prawie 3 mln zł zysku netto. W całym przedłużonym roku obrotowym, wynikającym z przyczyn technicznych po zmianie roku obrachunkowego, Grupa Suwary osiągnęła przychody ze sprzedaży sięgające blisko 170 mln. zł dające zysk netto 11,7 mln. zł. Zysk EBITDA w roku obrotowym wyniósł 20,6 mln zł, który jest znacząco lepszy niż wynikałoby to z wydłużonego okresu obrachunkowego.

więcej >>

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY – NOWE URUCHOMIENIA
Pabianice, 24 września 2012

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, po raz kolejny w tym roku uruchamia produkcję nowych produktów. W grudniu 2010 roku Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje, w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. (RB 52/2010 z dnia 29.12.2010)

więcej >>

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY WYGRYWA PRZETARG W ORLEN OIL NA DOSTAWĘ DUŻYCH OPAKOWAŃ
Pabianice, 8 sierpień 2012

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, po raz kolejny wygrała przetarg w Orlen Oil. Nowy kontrakt obejmuje dostawę opakowań o pojemności 10, 20 i 30 litrów z zakrętkami. Umowa została podpisana na dwa lata. Kontrakt przewiduje możliwość jej przedłużenia na kolejne okresy 12 miesięczne. Zgodnie z ustaleniami, wartość umowy przekroczy 4,2 mln zł. Jak wspomnieliśmy, jest to kolejny kontrakt z Orlen Oil jaki Grupa Suwary ma na swoim koncie. Spółka informowała regularnie o znaczących umowach na dostawy opakowań dla producenta olejów samochodowych i środków smarnych dla przemysłu z Krakowa.

więcej >>

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY WYGRYWA KOLEJNY PRZETARG W ORLEN OIL
Pabianice, 21 marzec 2012

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, po raz kolejny wygrała przetarg w Orlen Oil obejmujący tym razem szeroką gamę opakowań o zróżnicowanej pojemności. Jest to jeden ze znaczących kontraktów zarówno w pod względem wielkości zamówienia jak i innowacyjności produktu. Kontrakt z Orlen Oil obejmuje dostawę opakowań o pojemności od 0,6L do 5L, w komplecie z zakrętkami, z wykorzystaniem do różnego rodzaju płynów eksploatacyjnych. Umowa została podpisana na dwa lata. Szacowana roczna wartość sprzedaży wynosi około 10 mln zł rocznie. Wygrany przetarg jest wynikiem profesjonalnie przygotowanej oferty, dotychczasowej dobrej współpracy z tym klientem oraz zaufania jakim po raz kolejny obdarzył Suwary Orlen Oil. Jak wspomnieliśmy wyżej – jest to kolejny kontrakt z Orlen Oil jaki Suwary ma na swoim koncie. W poprzednich latach Spółka informowała regularnie o znaczących umowach na dostawy opakowań dla producenta olejów samochodowych i środków smarnych dla przemysłu motoryzacji z Krakowa.

więcej >>

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY KONTYNUUJE KONTRAKTY Z LOTOS OIL
Pabianice, 13 marzec 2012

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, przedłużyła współpracę z Lotos Oil w zakresie dostaw dużych opakowań. Podpisane w lipcu 2009 roku, dwa kontrakty Suwary z Lotos Oil gwarantowały dostawę opakowań o pojemności 20L i 30L przez okres 30 miesięcy. Najnowsze aneksy przedłużają te umowy do 30 czerwca 2013 roku.

więcej >>

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY KONTYNUUJE AGRESYWNY PROGRAM INWESTYCYJNY, WPROWADZA NOWE PRODUKTY I ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Pabianice, 7 grudnia 2011

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, uruchomiła produkcję nowych produktów, z zastosowaniem najnowszych technologii. W grudniu 2010 roku Suwary podpisały umowę z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na dofinansowanie zakupu linii produkcyjnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013, tytuł projektu - "Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30L". Równolegle Spółka rozpoczęła prace nad wdrożeniem zmodyfikowanej zakrętki bezpiecznej poprzez uruchomienie projektu gniazda produkcyjnego. Kolejnym wdrożeniem zwiększającym moce produkcyjne Grupy Kapitałowej Suwary było uruchomienie w spółce zależnej Kartpol Group projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji kartuszy z zastosowaniem nowatorskiej konstrukcji form oraz innowacyjnych rozwiązań wtrysku” w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny IV osi priorytetowej - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. Poczynione inwestycje stanowią łączną kwotę prawie 8 mln. PLN.

więcej >>

SUWARY W III KWARTALE 2011: DALSZY ZNACZĄCY WZROST PRZYCHODÓW I EBITDA, POMIMO WZROSTU CEN SUROWCÓW I WAHAŃ KURSOWYCH
Pabianice, 9 listopada 2011

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, wypracował za trzy kwartały 2011 roku przychody w wysokości blisko 67,4 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł blisko 7 mln zł, natomiast zysk operacyjny 4,3 mln. zł. W lipcu 2011 roku Kartpol Group Sp. z o.o., Spółka z Grupy Kapitałowej Suwary podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie na realizację projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji kartuszy z zastosowaniem nowatorskiej konstrukcji form oraz innowacyjnych rozwiązań wtrysku” w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny IV osi priorytetowej -Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013”. Wprowadzenie nowej technologii wpłynie na podniesienie efektywności produkcji kartuszy a tym samym pozwoli na znaczące zwiększenie ich sprzedaży. Również w III kwartale 2011 roku, we wrześniu b.r., Suwary Tech Sp. z o.o. - Spółka z Grupy Kapitałowej Suwary, otrzymała prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę. Uzyskanie powyższej decyzji jest kolejnym krokiem w realizacji Strategii Rozwoju Suwary.

więcej >>

SUWARY Z PRAWOMOCNYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ W KSAWEROWIE
Pabianice, 27 września 2011

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, otrzymały prawomocną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę w Ksawerowie. Spółka zamierza wybudować, na własnych gruntach znajdujących się w Ksawerowie przyłączonych do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE), nową halę produkcyjno-magazynową o powierzchni ponad 4 tys. m2. Całkowity koszt inwestycji w ŁSSE do 2016 roku wyniesie 33,6 mln zł. Inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach przez spółkę zależną Suwary S.A. utworzoną do celów prowadzenia inwestycji, Suwary TECH Sp. z o.o.

więcej >>