Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie

Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium publikacji raportów okresowych i okresy zamknięte
SUWARY S.A. w roku obrotowym 01.01.2019 – 30.09.2020

Data publikacji raportu okresowego

Raport okresowy

Okres zamknięty

31.01.2020

jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018/2019

od 2020-01-01 do 2020-01-31 

31.01.2020

skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018/2019

od 2020-01-01 do 2020-01-31 

28.02.2020

skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2019/2020

od 2020-01-29 do 2020-02-28

30.06.2020

skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2019/2020

od 2019-05-29 do 2019-06-28

28.08.2020

skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019/2020

od 2020-07-29 do 2020-08-28