Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 14/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015/2016 i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015/2016

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, 16 maja 2016 roku uchwałą nr 3/2016 dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.        z siedzibą w Poznaniu ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E  61-131 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 01.10.2015 roku do 30.09.2016 roku i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 roku do 30.09.2016 roku.
Wyboru dokonano zgodnie ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki oraz z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków.
Spółki Grupy Grant Thornton Frąckowiak dokonywały przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych SUWARY S.A. za lata 2001-2003 oraz 2007-2015.

2016-05-16

<< powrót