Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 11/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia 2016 roku otrzymał od Amhil Europa Sp. z o.o. ("Akcjonariusz"), zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 punkt 1 i ust. 4 ustawy            o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), iż w wyniku transakcji kupna akcji Suwary S.A. („Spółka”) zawartych w dniu 15 kwietnia 2016 roku, udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Suwary S.A. po rozliczeniu transakcji przekroczył próg 5%.

Przed zwiększeniem stanu posiadania akcji Suwary S.A. , czyli w dniu 14.04.2016 roku Amhil Europa Sp.          z o.o posiadał 219 445    szt. akcji Suwary S.A. dających 4,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania  219 445    głosów, stanowiących 4,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Aktualnie, po rozliczeniu transakcji zakupu akcji Suwary S.A. zawartych w dniu 15 kwietnia 2016r. Amhil Europa Sp. z o.o. posiada łącznie 299 445 akcji Suwary S.A. dające 6,49% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania  299 445 głosów, stanowiących 6,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że brak jest podmiotów zależnych od Akcjonariusza dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.

2016-04-18

<< powrót