Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

RB 4/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011/2012

Zarząd Suwary S.A. działając na podstawie §103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, informuje o terminach publikacji raportów okresowych. Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2010 roku, rok obrotowy Suwary S.A. będzie trwał od 01 października do 30 września.
Pierwszy, przejściowy rok obrotowy ustalony został zatem na okres od 01 stycznia 2011 r. do 30 września 2012 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych:

- 24.02.2011 – skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku,

- 28.04.2011 – skonsolidowany raport roczny za 2010 rok

- 12.05.2011 – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011/2012 roku,

- 30.08.2011 - skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2011/2012 roku,

- 15.11.2011 – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011/2012 roku,

- 14.02.2012 - skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011/2012 roku,

- 15.05.2012 - skonsolidowany raport kwartalny za V kwartał 2011/2012 roku,

- 14.08.2012 - skonsolidowany raport kwartalny za VI kwartał 2011/2012 roku.

2011.01.28

<< powrót