Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Dobre praktyki

2014

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w SUWARY S. A. w 2012_2013 roku

1_2014 Niezastosowanie zasady 4.10

2_2014 Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej 2013 i 2014

Ocena  Sprawozdania Zarządu

Zwięzła ocena sytuacji Spółki

Sprawozdanie z działalności oraz samoocena RN 2013