Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Spółka » Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 9 marca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 9 marca 2015 roku godz. 13:30 w Pabianicach
w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47


Zgodnie z art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) §1 i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych Suwary S.A. informuje: 
Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym:

Seria akcji
Liczba akcji
Liczba głosów
A
2.097.760
2.097.760
B
2.097.760
2.097.760
C
419 550
419.550

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2zł. 

Protokół WZ Suwary S.A. 2015

Życiorys Raimondo Eggink

Zwięzła ocena sytuacji Spółki

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ SAMOOCENY RN

Ocena  Sprawozdania Zarządu 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał

Wzór Pełnomocnictwa

Wzór instrukcji dla Pełnomocnika

Akcjonariusze, którzy nie prześlą do Spółki Zaświadczenia z Biura Maklerskiego, proszeni są o zabranie ze sobą Zaświadczenia na Walne Zgromadzenie. Okazanie Zaświadczenia nie jest warunkiem koniecznym udziału w Walnym Zgromadzeniu. Stanowi ono jedynie zabezpieczenie w przypadku niekompletnej listy akcjonariuszy nadesłanej przez KDPW.
Kontakt dla akcjonariuszy:
Biuro Zarządu Spółki, nr tel. +48 42 225 22 49, +48 42 225 22 00 wew. 249, 
fax. +48 42 214 53 31, e-mail: wza@suwary.com.pl

<< powrót