Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 2/2015 Korekta Sprawozdania Zarządu Suwary S.A. za rok obrotowy 2013/2014

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że w punkcie 4.2 Sprawozdania Zarządu Suwary S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2013/2014 („Sprawozdanie”) „Ocena możliwości finansowej realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności” zostały zamieszczone błędne informacje.

Właściwa treść punktu 4.2 Sprawozdania brzmi:

„Spółka posiada wiele możliwości finansowania zamierzeń inwestycyjnych takich jak pożyczki i kredyty. Zarząd Spółki planując zamierzenia inwestycyjne opiera się przede wszystkim na bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz na prognozach krótko i średnio terminowych.”

Korekta Sprawozdania wynika z faktu, że zmiana Statutu Spółki wprowadzona Uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 31.03.2014 roku nie została zgłoszona do Sądu  Rejestrowego zgodnie z art. 430 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

2015-02-11

<< powrót