Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 31/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej  "SUWARY" S.A. i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych emitenta (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że osoba bliska osobie zobowiązanej w dniu 17 kwietnia 2014 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarła transakcję kupna 200szt.  akcji „SUWARY” S.A. po średniej cenie 12,77 PLN.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

 

2014-11-18

<< powrót