Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące » RB 3/2021 Opinia Rady Nadzorczej Suwary S.A. dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r.

RB 4/2021 Ogłoszenie Zarządu Suwary S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 marca 2021 r.

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 marca 2021 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Piotra Skargi 45/47, 95 – 200 Pabianice.

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Zarząd Spółki pragnie zapewnić, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i z zachowaniem należytej staranności mając na względzie bezpieczeństwo akcjonariuszy jak i pracowników.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402(2) KSH, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Suwary S.A.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 29.03.2021 r.

Projekty uchwał na ZWZA na 29.03.2021 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Suwary S.A. za 2019_2020 r.

Wzór pełnomocnictwa

Instrukcja dla pełnomocnika