Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 30/2020 sprostowania RB 28_2020 oraz RB 29_2020

Zarząd Spółki działającej pod firmą Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) w nawiązaniu do raport bieżącego  RB_28_2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz  RB 29/2020 sprostowania RB 28_2020 w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu informuję, iż Rada Nadzorcza w drodze głosowania pisemnego nie podjęła uchwały o odwołaniu Pana Wojciecha Gielnika z funkcji Wiceprezesa Zarządu, ze względu na zmianę treści uchwały nr 17/2020 w trakcie głosowania nad nią.

W dniu dzisiejszym został dostarczony do Spółki ostatni głos członka Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały nr 17/2020 upoważniającej Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wypowiedzenia Wojciechowi Gielnikowi umowy z dnia 31 sierpnia 2018r. oraz określenia zasad świadczenia usług w trakcie okresu wypowiedzenia.

Niniejszym Spółka prostuje treść raportu bieżącego nr 28/2020 oraz 29/2020 którego prawidłowa treść brzmi: 

Zarząd Spółki działającej pod firmą Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) informuje, że  w dniu dzisiejszym została podjęta uchwał nr 17/2020 Rady Nadzorczej upoważniająca Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wypowiedzenia Wojciechowi Gielnikowi umowy z dnia 31 sierpnia 2018r. oraz określenia zasad świadczenia usług w trakcie okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR-informacje poufne.

25.06.2020 r.

<< powrót