Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 27/2020 Uzupełnienie raportu bieżącego RB 25/2020 z dnia 28.05.2020 r.

Zgodnie z par.19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej  SUWARY w Pabianicach  przekazuje w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 25/2020, sprawozdanie Rady Nadzorczej w załączeniu do punku 10 porządku obrad ZWZA z dnia 28 maja 2020 r. oraz załącznik do uchwały nr 18/2020 w sprawie przyjęcia „ Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Suwary S.A.”

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Załącznik nr 18 " Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

<< powrót