Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 18/2019 Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 04.09.2019r. została podpisana z   Synthos Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Kupujący), istotna umowa . Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie  i dostawa opakowań do zakładów produkcyjnych Kupującego.

Umowa zawarta została na okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna wartość umowy osiągnie  wielkość co najmniej 5 mln PLN.
Umowa nie zawiera kar umownych, które mogą przekroczyć 10% jej wartości.

Ogólne warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

2019-09-04

<< powrót