Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RRB 10/2019 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd "SUWARY" S.A. („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 4 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, w składzie wyznaczonym mocą uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 marca 2019 r., ukonstytuowała się w następujący sposób:
Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady Nadzorczej

Raimondo Eggink – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady Nadzorczej

Petre Manzelov – Członek Rady Nadzorczej

Jeffrey Barclay - Członek Rady Nadzorczej

Richard Babington - Członek Rady Nadzorczej

 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wraz z oświadczeniami, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Paweł Powada CV i oświadczenie

Raimondo Eggink CV oświadczenie

Petre Manzelov CV oświadczenie

Jeffrey Barclay CV i oświadczenie

Richard Babington CV i oświadczenie

2019-06-04

<< powrót