Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 2/2019 Podpisanie przez Spółkę zależną, Kartpol Group Sp. z o.o aneksów do umów z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportami bieżącymi nr:

z dnia 12.12.2016r.

oraz

w dniu dzisiejszym 03.01.2019r. podpisane zostały aneksy do umów o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”):

Aneksy do w/w umów zmieniają okres udostępnienia kredytów wynikających z poszczególnych umów  do dnia 31 stycznia 2020r.

Koszty finansowania nie uległy zmianie.

2019-01-03

<< powrót