Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 44/2017K Korekta raportu bieżącego nr 44/2017 w przedmiocie przekazania informacji o datach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2017 z dnia 27.10.2017r. , w związku z pismem DNO/WSP/4750/718/1/2017/PA z dnia 03.11.2017r. otrzymanym w dniu dzisiejszym (14.11.2017r.) Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2017/2018 zostanie opublikowany w dniu 29.08.2018r., a nie jak podano w raporcie 44/2017 z dnia 27.10.2017r. w dniu 30.08.2017r.

Emitent potwierdza daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku:

31.01.2018 - jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016/2017

31.01.2018 – skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016/2017

28.02.2018 – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2017/2018

28.06.2018 – skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2017/2018

29.08.2018– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2017/2018

 Pozostałe informacje zawarte w raporcie 44/2017 z dnia 27.10.2017r. pozostają bez zmian.

2017-11-14

<< powrót