Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 27/2017 Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, 24/2016 i 25/2016 z dnia 12.12.2016 oraz 23/2016K, 24/2016K i 25/2016K z dnia 19.12.2016r,  dotyczących umów kredytowych nr WAR/3060/16/314/CB, WAR/3060/16/315/CB oraz WAR/3060/16/316/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 23.06.2017r. Spółka otrzymała zawiadomienie o postanowieniu o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

Zastaw rejestrowy, zgodnie z otrzymanym postanowieniem, obejmuje „inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny” przedsiębiorstwa Suwary S.A. którego wartość wg. stanu na dzień 30.03.2017 roku wynosi 4 mln. PLN.

2017-06-23

<< powrót