Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Raporty » Raporty bieżące

RB 21/2017 Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd SUWARY S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z raportem bieżącym nr 23/2016 z dnia 12.12.2016r. oraz 23/2016K z dnia 19.12.2016r. w dniu dzisiejszym 30.05.2017r. podpisany został aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) w PLN o nr WAR/3060/16/314/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”). 

Aneks zmienia kwoty następujących zabezpieczeń kredytu:

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących własność Suwary S.A., o wartości netto nie niższej niż 8.000.000,00 PLN

-  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych w kwocie ubezpieczenia nie niższej  niż 8.000.000,00 PLN 

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych zlokalizowanych w zakładzie w Ksawerowie, stanowiących własność Suwary Tech Sp. z o.o., o wartości netto nie niższej niż 7.000.000,00 PLN

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych, w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 7.000.000,00 PLN       

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

2017-05-30

<< powrót