Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 24/2004 Konwersja 3.736 akcji imiennych Spółki.

Zarząd SUWARY S.A. na postawie otrzymanych uchwał Nr 279/04 i 291/04 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. informuje, że po dokonanej w dniu 01 lipca 2004 r. zamianie 3.736 akcji imiennych serii A spółki SUWARY S.A. na akcje zwykłe na okaziciela, kodem PLSUWAR00030 oznaczonych jest 3.736 akcji zwykłych na okaziciela spółki SUWARY S.A.

2004-07-02

<< powrót