Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 28/2004 Wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na GPW S.A. w następstwie asymilacji akcji w KDPW S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że sporządzono i w dniu dzisiejszym skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na GPW S.A. w trybie zwykłym na rynku podstawowym 3.736 akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych kodem PLSUWAR00030 w następstwie asymilacji.
Po wprowadzeniu akcji objętych wnioskiem w obrocie Giełdowym będzie łącznie 811.799 akcji.
Informujemy również o wystosowaniu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o połączenie 3.736 akcji zwykłych na okaziciela zarejestrowanych w KDPW S.A. pod kodem PLSUWAR00030 z 808.063 akcji zwykłymi na okaziciela zarejestrowanymi w KDPW S.A. pod kodem PLSUWAR00014.
Zaproponowano 9 sierpnia 2004 roku jako datę asymilacji i wprowadzenia do obrotu.

2004-07-15

<< powrót