Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 22/2006 Zawarcie umowy warunkowej.

W dniu 11 listopada 2006 roku Suwary Spólka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach zawarła umowę z Capital Partners Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, w której zobowiązała się do sprzedazy 51.936 akcji zwykłych na okaziciela SUWARY S.A., o wartości nominalnej 10 zł każda akcja w przypadku rozważanego przez Capital Partners SA wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy.
Zgodnie z umową:
1. wezwanie może być przeprowadzone przez Capital Partners S.A. lub podmiot wskazany przez Capital Partners S.A.;
2. cena wezwania nie może być niższa niż cena, o której mówi się w art. 79 ust. 1 pkt 1) a) ustawy, oraz w każdym przypadku nie niższa niż PLN 38 (słownie: trzydzieści osiem złotych) za jedną akcję;
3. wezwanie może zawierać jedynie zastrzeżenie zawierające minimalną ilość głosów, po osiągnięciu której wzywający będzie zobowiązany do nabycia akcji, która nie może przekraczać 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
4. wezwanie może zostać ogłoszone nie później niż 11 grudnia 2006 r.

2006-11-25

<< powrót