Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 26/2007 Wykaz informacji przekazanych w 2006 roku do publicznej wiadomości

Zarząd Spółki SUWARY S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006. Raporty bieżące: Nr 1/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych. Nr 2/2006 z dnia 21 marca 2006 r. - Wykaz informacji przekazanych w 2005 r. do publicznej wiadomości. Nr 3/2006 z dnia 24 marca 2006 r. - Informacja o zamiarze nabycia akcji SUWARY S.A. przez Akcjonariusza posiadającego powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Nr 4/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. - Wyrok Sądu Rejonowego w Pabianicach. Nr 5/2006 z dnia 15 maja 2006 r. - Oświadczenie w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego. Nr 6/2006 z dnia 25 maja 2006 r. - Data i porządek obrad WZA oraz proponowane zmiany Statutu Spółki. Nr 7/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. - Ocena sytuacji SUWARY S.A. przez Radę Nadzorczą. Nr 8/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. - Znacząca umowa. Nr 9/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. - Projekty uchwał WZA. Nr 10/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. - Uchwały Walnego Zgromadzenia. Nr 11/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. - Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy. Nr 12/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ. Nr 13/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Nr 14/2006 z dnia 6 września 2006 r. - Znacząca umowa. Nr 15/2006 z dnia 11 września 2006 r. - Znacząca umowa leasingu. Nr 16/2006 z dnia 11 września 2006 r. - Uchylenie wyroku w sprawie praw poboru do akcji serii B. Nr 17/2006 z dnia 14 września 2006 r. - Termin opublikowania raportu SA-P 2006. Nr 18/2006 z dnia 30 października 2006 r. - Znacząca umowa. Nr 19/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki przez Pana Tadeusza Koniecznego. Nr 20/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. - Zawiadomienie Porozumienia Akcjonariuszy. Nr 21/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. - Rozwiązanie Porozumienia Akcjonariuszy. Nr 22/2006 z dnia 25 listopada 2006 r. - Zawarcie umowy warunkowej. Nr 23/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. - Rozwiązanie umowy opcji sprzedaży akcji z dnia 21.06.2004 r. Nr 24/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. - Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania. Nr 25/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. - Stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego wezwania - uzupełnienie raportu nr 24/2006. Nr 26/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Raporty okresowe: Raport kwartalny SA-Q 4/2005 z dnia 14 lutego 2006 r. Raport kwartalny SA-Q 1/2006 z dnia 5 maja 2006 r. Raport roczny SA-R 2005 z dnia 15 maja 2006 r. Raport kwartalny SA-Q 2/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. Raport półroczny SA-P 2006 z dnia 18 września 2006 r. Raport kwartalny SA-Q 3/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. Wszystkie wymienione powyżej raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.suwary.com.pl.

2007-05-10

<< powrót