Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 17/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2010 i badania sprawozdania finansowego za 2010 rok

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2010 roku uchwałą nr 15/2010 dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego, do przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2010 i badania sprawozdania finansowego za 2010 rok. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą SUWARY S.A. na podstawie §20 ust. 2 punkt.10 Statutu Spółki zgodnie z postanowieniami regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. dokonywała przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych SUWARY S.A. za lata 2001-2003 oraz 2007-2009.

2010-06-23

<< powrót