Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 11/2010 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, 7 kwietnia 2010 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej SUWARY S.A. (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba ta dokonała następujących transakcji sprzedaży akcji „Suwary” S.A.: - 31.03.2010 – 1600 sztuk akcji - 01.04.2010 – 1178 sztuk akcji - 06.04.2010 – 192 sztuki akcji po średniej cenie 47,41 PLN, podczas sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

2010-04-08

<< powrót