Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

Korekta raportu 70/2009K

Zarząd "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, zgodnie z pismem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lutego 2010 roku, koryguje oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą terminu dokonania zakupu akcji Suwary S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki (Osoba zobowiązana). Osoba ta dokonała zakupu 1151 sztuk akcji Suwary S.A. w dniach 08-11 grudnia 2009 roku. Pozostałe informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 70/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. pozostają bez zmian.

2010-03-10

<< powrót