Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 55/2009 Zbycie akcji SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od pani Grażyny Wandy Karkosik zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż dnia 21 września 2009 roku, w ramach przeprowadzonego wezwania, pani Grażyna Wanda Karkosik zbyła 116.241 sztuk akcji SUWARY S.A. Dnia 20 września 2009 roku pani Grażyna Wanda Karkosik posiadała bezpośrednio 116.241 sztuk akcji spółki SUWARY S.A. które stanowiły 13,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje dawały 116.241 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 13,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień dzisiejszy pani Grażyna Wanda Karkosik nie posiadała żadnych akcji spółki Suwary S.A.

2009-10-02

<< powrót