Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 50/2009 Zawiadomienie o zbyciu znaczącego pakietu akcji SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS S.A. zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż dnia 21 września 2009 roku (22.09.2009 r. nastąpiło rozliczenie transakcji), NFI KREZUS S.A. zbył w ramach przeprowadzonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki 235.645 sztuk akcji SUWARY S.A., średnio po 47,00 za jedną akcję. W wyniku transakcji obniżono stan posiadania akcji SUWARY S.A. przez NFI Krezus S.A. w stosunku do dotychczasowego o 28,08%. Przed zmniejszeniem udziału, NFI KREZUS S.A. posiadał 276.724 sztuk akcji SUWARY S.A., które stanowiły 32,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawały 276.724 głosów na walnym zgromadzeniu SUWARY S.A., co stanowiło 32,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SUWARY S.A. W wyniku transakcji NFI KREZUS posiada łącznie 41.079 sztuk akcji SUWARY S.A., co stanowi 4,90% udziału w kapitale zakładowym SUWARY S.A., uprawniających do 41.079 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,90% ogólnej liczby głosów.

2009-09-24

<< powrót