Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 40/2009 Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki „Suwary” S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od pana Wiesława Jakubowskiego zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005, iż dnia 03 sierpnia 2009 roku, pan Wiesław Jakubowski zbył w transakcji pakietowej 37.000 szt. akcji Suwary S.A. Spowodowało to zmianę udziału pana Wiesława Jakubowskiego w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na walnym zgromadzeniu spółki Suwary S.A. Dnia 02 sierpnia 2009 roku pan Wiesław Jakubowski posiadał bezpośrednio 48.458 sztuk akcji spółki Suwary S.A. Akcje te stanowiły 5,77% w kapitale zakładowym Suwary S.A. i dawały 48.458 głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, co stanowiło 5,77% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku transakcji z dnia 03 sierpnia 2009 roku na dzień dzisiejszy pan Wiesław Jakubowski jest posiadaczem bezpośrednio 11.458 sztuk akcji spółki Suwary S.A. co stanowi 1,37% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają 11.458 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 1,37% ogólnej liczby głosów.

2009-08-13

<< powrót