Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 19/2007 NFI MIDAS S.A. zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu 3 kwietnia 2007 roku zawiadomienia, iż Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS S.A. zbył w dniu 30 marca 2007 roku w wyniku transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 80.000 akcji SUWARY S.A. NFI MIDAS S.A. przed wyżej wymienioną transakcją posiadał 319.890 akcji SUWARY S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, które stanowiły 38,12% kapitału zakładowego SUWARY S.A. i dawały 319.890 głosów na walnym zgromadzeniu SUWARY S.A., czyli 37,02 % ogólnej liczby głosów w Spółce. W wyniku transakcji NFI MIDAS S.A. posiada 239.890 akcji SUWARY S.A., które stanowią 28,59% kapitału zakładowego i uprawniają do 239.890 głosów na walnym zgromadzeniu SUWARY S.A., co stanowi 27,76% ogólnej liczby głosów.

2007-04-03

<< powrót