Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 22/2009 Nabycie akcji Suwary S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym od pani Grażyny Wandy Karkosik zawiadomienia, napisanego zgodnie z artykułem 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 19 maja 2009 roku w wyniku transakcji na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pani Grażyna Wanda Karkosik nabyła 67.748 sztuk akcji SUWARY S.A. W wyniku transakcji wzrósł stan posiadania akcji SUWARY S.A. przez panią Grażynę Wandę Karkosik do udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Dnia 18 maja 2009 pani Grażyna Wanda Karkosik posiadała bezpośrednio 16.468 sztuk akcji spółki Suwary S.A., które stanowiły 1,96% w kapitale zakładowym Suwary S.A. i dawały 16.468 głosów na walnym zgromadzeniu . W wyniku transakcji z dnia 19 maja 2009 roku na dzień dzisiejszy pani Grażyna Wanda Karkosik jest posiadaczem 9,79% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają 82.161 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,79% ogólnej liczby głosów.

2009-05-25

<< powrót