Giełda

Raport półroczny 2017

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2016/2017. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

29.06.2017

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 17/2009/K Korekta raportu bieżącego 17/2009

Zarząd "Suwary" S.A. koryguje omyłkę pisarską dotyczącą terminu odbytego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w treści raportu bieżącego 17/2009. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, odbyło się 6 maja 2009 roku.

Pozostałe informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 17/2009 z dnia 7 maja 2009 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2009-05-07

<< powrót