Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 07/2009 Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd "SUWARY" S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2009:

- 12 lutego 2009 roku - raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku,

- 5 maja 2009 roku - raport roczny za 2008 rok

- 18 maja 2009 roku - raport kwartalny za I kwartał 2009 roku,

- 4 sierpnia 2009 roku - raport kwartalny za II kwartał 2009 roku,

- 30 września 2009 roku - raport półroczny za pierwsze półrocze 2009 roku,

- 4 listopada 2009 roku - raport kwartalny za III kwartał 2009 roku.

Raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku zostanie przekazany 12 lutego 2010 roku.
Raport roczny za 2009 rok zostanie przekazany 7 maja 2010 roku.

2009-01-29

<< powrót