Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 06/2009 Nabycie akcji "SUWARY" SA

Zarząd "SUWARY" SA informuje na podstawie otrzymanego w dniu wczorajszym zawiadomienia, iż Pan Dariusz Orłowski w wyniku dokonanej transakcji pakietowej w dniu 27.01.2009 na akcjach "SUWARY" SA zwiększył swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału Pan Dariusz Orłowski posiadał 109.650 akcji, które stanowiły 13,07% udziału w kapitale zakładowym oraz dawały prawo do 109.650 głosów na WZA spółki, co stanowiło 13,07% w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie Pan Dariusz Orłowski posiada 132.672 akcje, które stanowią 15,81% udziału w kapitale zakładowym oraz dają prawo do 132.672 głosów na WZA spółki, co stanowi 15,81% w ogólnej liczbie głosów. Pan Dariusz Orłowski zawiadamia również, że w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie jego zaangażowania kapitałowego w "SUWARY" SA.

2009-01-29

<< powrót