Giełda

Raport półroczny 2019

Podaliśmy do wiadomości raport półroczny za rok obrotowy 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej spółki.

17.07.2019

więcej >>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 8 marca 2017 roku godz. 13:00 w Pabianicach w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47

08.02.2017

więcej >>

Firmy z grupy

Raporty bieżące

RB 04/2009 NFI Krezus S.A. zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w SUWARY S.A.

Zarząd SUWARY S.A. informuje na podstawie otrzymanego od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus S.A. zawiadomienia, iż w dniu 7 stycznia 2009 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie NFI Krezus S.A. zbył 7.800 akcji SUWARY S.A, średnio po cenie 32,00 zł za jedną akcję. W wyniku transakcji obniżono stan posiadania akcji SUWARY S.A. przez Fundusz w stosunku do dotychczasowego o 0,93 %. Przed zmniejszeniem udziału NFI Krezus S.A. posiadał 170.587 akcji SUWARY S.A., które stanowiły 20,33 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 170.587 głosów na Walnym Zgromadzeniu SUWARY S.A. (20,33 % ogólnej liczby głosów w Spółce). W wyniku transakcji NFI Krezus S.A. posiada łącznie 162.787 akcji SUWARY S.A., stanowiących 19,40 % kapitału zakładowego i uprawniających do 162.787 głosów na Walnym Zgromadzeniu SUWARY S.A., co stanowi 19,40 % ogólnej liczby głosów.

2009-01-13

<< powrót